Turvallista ja luotettavaa palveluasumista


            Palvelukoti Aarnenpiha on kahdesta palvelukodista Akselista ja Elinasta,

            koostuva yhteisö, jonka omistaa Rovaniemen Yksityinen Vanhainkotiyhdistys ry.

            Yhdistys on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen kannatusyhdistys.

            Palvelukodit sijaitsevat rauhallisessa ympäristössä lähellä kaupungin keskustaa.

            Palvelukotien asukkaina ovat ikääntyneet rovaniemeläiset, jotka tarvitsevat henkilö-

            kohtaista hoitoa ja huolenpitoa päivittäisissä toiminnoissa.