Palvelukoti Akseli


            Palvelukoti Akselissa on 31 viihtyisää asuinhuoneistoa, joista yksi on kaksio.

            Akselin toiminta jakaantuu neljään dementiaryhmäkotiin.

            Ryhmäkotien turvallisuuden varmistamiseksi jokaisella kerroksella on 

            ovissa koodilukitus ja tallentava kameravalvonta.

            Asukkaina ovat ikääntyneet rovaniemeläiset, jotka tarvitsevat paljon hoitoa ja

            huolenpitoa päivittäisissä toiminnoissa, sekä heillä on muistamattomuutta.

            Asukkaille laaditaan henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma sekä kuntoutussuunnitelma.