Palvelukoti Elina


            Palvelukoti Elinassa on 30 asuinhuoneistoa, joista 8 on kaksiota.

            Elinassa toiminta jakaantuu neljään palveluasunto ryhmäkotiin. 

            Ryhmäkotien turvallisuuden varmistamiseksi jokaisella kerroksella on ovissa

            koodilukitus sekä tallentava kameravalvonta. 

            Asukkaana ovat ikääntyneet rovaniemeläiset ja heidän fyysinen toimintakyky tai muisti on alentunut.

            Asukkaille laaditaan henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma sekä kuntoutussuunnitelma.