Toiminta


            Palvelukoti Aarnenpihan tavoitteena on laadukkaiden palvelujen tuottaminen ikäihmisille.

            Luotettavat palvelut ovat, asumispalvelu-, sairaanhoito-, hoiva-, liikuntapalvelut, 

            ateria-, siivous-,asiointipalvelut, jalkojenhoitopalvelu sekä ympärivuorokautinen turvapalvelu.

            Palvelukodeissa järjestetään säännöllistä viriketoimintaa, yhteistyössä eri palvelun tuottajien kanssa.

            Viriketoimintana on esim. Neuvokkaan vapaaehtoisten järjestämiä keskustelutuokioita, 

            runonlausuntaa, ohjelmarenkaan esityksiä, Rovaniemen seurakunnan hartaushetkiä,

            päiväkodin lasten esityksiä ja lisäksi eri yksityisiä palvelun tuottajia jotka esittävät erilaista ohjelmaa.

            Aarnenpihan henkilökunta järjestää liikuntatuokioita, lehden lukua, ulkoilua jne.

            Lääkäripalvelut tuotetaan kaupungin terveyskeskuksen kautta.